Concept 3D Studio- Dizajn interijera

Adam Mračić

dipl. dizajner interijera / project manager

Stječe diplomu na Likovnoj akademiji na sveučilištu Brera u Milanu smjera dizajna i dekoracije. Tijekom obrazovanja i kasnijeg usavršavanja na drugim visokim učilištima orijentira se na ambijentalne instalacije koje i danas uspješno integrira u komercijalne i stambene ambijente. Dizajn shvaća istovremeno kao neku vrstu režije, a ne samo funkciju i opremanje.

Postavljanje objekata,volumena i detalja,pravilno kontroliranih u samom ambijentu, nužan je element završnog projekta. Početnim skicama stvara sliku budućeg ambijenta, često umjetničkog pristupa, stvara okvir unutar kojega djeluje, a koji postaje baza ostalim dizajnerskim intervencijama, od inovativnosti, eksperimentiranja sa materijalima i oblicima pa sve do kreativne improvizacije.

Završni rad je 3d vizualizacija ambijenta koja fotorealistično prikazuje sam dizajn interijera sa svim svojim integralnim dijelovima.

Kai Matulina

dipl. produkt dizajner

Nakon diplomiranja na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu smjera Industrijskog dizajna u Zagrebu stječe višegodišnje iskustvo u oblikovanju i dizajniranju različitih objekata i namještaja čiji proces prati od početnih skica pa do same proizvodnje i konačne realizacije.

Razvojnim metodama i inovativnošću kreira niz eksperimentalnih projekata na polju produkt dizajna kojima uspješno spaja funkciju i estetiku svojih projekata.

Kasnijim usavršavanjem na visokim učilištima fokus svog rada okreće digitalnim alatima odnosno 3d modeliranju i 3d vizualizacijama u kojima svoje modele i objekte integrira u različite komercijalne iili stambene prostore.

Fotorealističnim 3d vizualizacijama i postprodukcijom završnih rendera finalizira projekte interijera i eksterijera.