Kuće za odmor u nasadu bajama, Poljica brig

Kuće za odmor u nasadu bajama, Poljica brig